چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو

چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو از 49 تا 408 تن تبرید با کاندانسور جداگانه

کمپرسور اسکرو، بدون کندانسور، گاز مبرد  R134A، تنها سرمایشی توان از 171.9 کیلووات و 1428.8 کیلووات.  در 33 اندازه متفاوت و با عایق صدا

چیلر تراکمی هوا خنک با کمپرسور اسکرو از 91 تا 197 تن تبرید

کمپرسور اسکرو، گاز مبرد R134A، توان سرمایش از 320.6 تا 689.7 کیلو وات.  محدوده کاری تا 55 درجه سانتیگراد. تانک و پمپ تا 500 کیلووات

چیلر تراکمی هوا خنک با کمپرسور اسکرو از 92 تا 198 تن تبرید

کمپرسور اسکرو، گاز مبرد R134A، توان سرمایش از 324.8 تا 693.2 کیلو وات.  بازده بیش از 3.1، محدوده کاری تا 55 درجه سانتیگراد

چیلر تراکمی هوا خنک با کمپرسور اسکرو از 74 تا 111 تن تبرید

کمپرسور اسکرو، گاز مبرد R134A، توان سرمایش از 260 تا 389 کیلو وات.  محدوده کاری تا 50 درجه سانتیگراد. با کمپرسور تک تا 390 کیلووات

خبرنامه ایمیلی

آدرس گروه آشناتک

آدرس: تهران، خیابان مطهری ، خیابان میرعماد، کوچه سوم، پلاک 4، زنگ دوم
تلفن:      ۹۱ الی ۸۸۱۷۲۴۸۸ (۰۲۱)
نمابر:     ۸۸۷۵۸۰۵۵ (۰۲۱)
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Web Analytics